Spolupráca


Ponúkame spoluprácu na marketingových akciách značky SANTINI COSMETIC, či rozšírenie našej distribučnej predajnej siete.

Taktiež ponúkame spoluprácu vo výrobnom odvetví, a to napr. Výroba darčekových predmetu, a i.

Všetky informácie radi oznámime osobne, neváhajte sa na nás obrátiť.