Registrujte sa do vernostného programu SANTINI ešte dnes a získajte extra zľavu až 10% na vaše nákupy! 💙

Ochrana osobných údajov

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb Santini online shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve Santini online shopu

a) Webová analytika

Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Zhromažďované údaje“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb. Jedná sa o súhrnné dáta, ktoré nie je možné jednotlivo priraďovať k užívateľovi a teda ani jednotlivo mazať.

Zhromažďované údaje

Počas návštevy Santini online shopu sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • IP adresa – čo najrýchlejšie anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)


b) IP adresa

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresa sa v kombinácii s inými údajmi objednávky využíva na odhaľovanie užívateľov vytvárajúcich opakované falošné objednávky. IP adresa takto pridelená objednávke nie je žiadnym spôsobom ďalej spracovávaná na marketingové ani žiadne iné účely.

c) Cookies

Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.e-santini.sk.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám Santini online shopu, akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako anonymného návštevníka za účelom štatistiky. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

 • čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám Santini online shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. zníženie zaťaženia, funkcia prihlasovania, funkcionality nákupného košíka, životnosť: jedna relácia)
 • konverzné cookies (pre sledovanie konverzií, životnosť: 7, resp. 30 dní) [porovnávače: Heuréka, Zboží, atd.]


V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke www.e-santini.sk, môžete vyjadriť nesúhlas. Následne však nie je možné ďalej používať stránku.

II. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

a) Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je Santini Group s.r.o.

b) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vecných a osobných pomeroch o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, ako aj iné údaje, ktoré sú vami zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

c) Formulárové údaje

Na stránke www.e-santini.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

d) Zákaznícke konto

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta. Založením zákazníckeho konta nám tiež udeľujete váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho nákupného správania na stránke www.e-santini.sk (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste v online shope nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili zákaznícke konto, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.e-santini.sk, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky ako hosť. Vaše osobné údaje budeme na účely uvedené v tomto bode spracúvať len počas trvania vášho zákazníckeho konta.

Vezmite prosím na vedomie, že založenie zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania Santini online shopu – nákupy v Santini online shope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť.

e) Účel použitia

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:

 • účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom dm online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.e-santini.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,
 • marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.e-santini.sk založili zákaznícke konto, a to na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.


Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, a v prípade platby online vaše platobné údaje. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

f) Email newsletter

Naše reklamné e-maily budete dostávať iba vtedy, ak pri registrácii zvolíte možnosť „ÁNO“ pre pole zasielania obchodných ponúk a spracovania osobných údajov na marketingové účely.

Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie zrušiť zvolením možnosti „NIE“ vo svojom zákazníckom konte, alebo kontaktovaním našej zákazníckej linky.

g) Odosielanie komentárov

Naše výrobky môžete priamo na stránke komentovať. Na odoslanie komentára je potrebné zadanie e-mailovej adresy, tá sa však využíva iba na to, aby sme vám zaslali potvrdenie o prijatí komentára a aby ste boli informovaní o našej odpovedi na váš komentár alebo otázku. Takto zadané e-mailové adresy sa ďalej na nič iné nevyužívajú a pre ostatných návštevníkov stránky nie sú viditeľné. Komentáre spolu s adresami sa zbierajú v našom administračnom systéme a na požiadanie môžu byť vymazané. Po vymazaní komentára z nášho administračného systému dôjde k vymazaniu komentára aj na stránke. Spolu s komentárom zmizne z databázy aj priradená e-mailová adresa.

Na našom e-shope využívame funkciu spätnej väzby. Znamená to, že zákazník dostane po krátkom čase od vykonania objednávky e-mail s prosbou o komentovanie kúpeného výrobku. Za takéto okomentovanie výrobku na našej stránke následne môže dostať výhody a zľavy na ďalší nákup. Komentovanie ani akákoľvek spätná väzba nie je povinná. E-mailová adresa vyžadovaná pri zadaní komentára sa využíva len na zaslanie prípadnej odpovede e-shopu Santini na zadanú otázku či komentár.

h) Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku www.e-santini.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.

III. Bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Prístup k vášmu zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a po ukončení činnosti sa zo zákazníckeho konta odhlásiť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Ak sa neodhlásite, systém Vás najneskôr do 1 hodiny od poslednej akcie odhlási automaticky. Spoločnosť Santini Group s.r.o. nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

IV. Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Môj účet“ a odhlásiť sa z odberu newslettera prostredníctvom voľby v zákazníckom konte. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára.

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom na obchod@e-santini.cz alebo poštou na sídle spoločnosti Santini Group s.r.o., č.p. 65, 739 51 Dobrá, Česká republika, alebo telefonicky na čísle: +420 775 330 503. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované vrámci Santini online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.